حضور شرکت سیبا موتور در نخستین نمایشگاه بین المللی خودروهای سنگین دیزلی و صنایع وابسته اصفهان سال 93 | شركت سيباموتور