ماموریت و چشم انداز | شركت سيباموتور
ماموریت و چشم انداز

ماموریت و چشم انداز

چشم انداز شرکت سیبا موتور:

ما یکی از سه شرکت برتر و پیشتاز در بین تولید کنندگان خودروهای تجاری کشور تا سال 1397 هستیم و بطور مستمر تلاش میکنیم تا این جایگاه را حفظ و ارتقاء دهیم.

ماموریت ما تولید خودروهای تجاری سنگین و نیمه سنگین و ارایه خدمات ارزشمند مرتبط  برای مشتریان ، اهتمام به اشتغالزایی و  ارتقای صنعت کشور ، ایجاد سود و منافع پایدار  برای کلیه سهامداران ، شرکای تجاری و تامین کنند گان و همچنین آینده حرفه ای قابل اطمینان برای کارکنان می باشد .

اهداف کلان شرکت سیبا موتور

استراتژی های منابع انسانی شرکت