شرایط اعطای نمایندگی | شركت سيباموتور
شرایط اعطای نمایندگی

شرایط اعطای نمایندگی

شرایط اعطای نمایندگی مجاز فروش خودرو، فروش قطعه و خدمات پس از فروش شرکت سیباموتور


الف- امکانات مورد نیاز
۱- در اختیار داشتن ملکی به مساحت حداقل ۱۵۰۰ متر مربع در یکی از خیابانهای اصلی و یا معابر پرتردد شهر با عرض حدود ۲۰ متر در مجاورت خیابان.
۲- دفتر فروش و نمایشگاه به مساحت حدود ۳۵۰ متر مربع
۳- فضا و امکانات تعمیرگاهی به مساحت حدود ۸۰۰ مترمربع 
۴- فروشگاه لوازم یدکی به مساحت حدود ۵۰ مترمربع و انبار قطعات به مساحت حدود ۲۰۰ مترمربع
۵- محل پارک و فضای باز به مساحت حدود ۳۵۰ مترمربع
ب- شرایط عمومی متقاضی
۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۲-تدین به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی کشور
۳-نداشتن سوء سابقه بنا به تصدیق مراجع ذیصلاح
۴-عدم اعتیاد به مواد مخدر بنا به تصدیق مراجع قانونی
۵-داشتن تجربه کافی در امر فروش و خدمات پس از فروش خودرو
۶-دارا بودن گواهی پایان خدمت سربازی و یا معافیت دائم
۷-دارا بودن حداقل ۲۵ سال و حداکثر ۵۵ سال سن
۸-دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم 
۹- اقامت دائم در محل مورد تقاضا
۱۰-داشتن توانایی مالی کافی جهت احداث، ‌استانداردسازی، تجهیز، خرید و تأمین قطعات یدکی و افتتاح نمایندگی.
ج – مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی
۱- تکمیل فرم درخواست نمایندگی یا درخواست کتبی
۲- کپی جواز کسب معتبر و مرتبط بنام متقاضی
۳- کپی سند مالکیت ملک مورد تقاضا 
۴- کپی شناسنامه از تمام صفحات 
۵- کپی آخرین مدرک تحصیلی
۶- کپی کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت دائم
۷-دو قطعه عکس ۴*۳ یکسان ازشخص متقاضی که در سال جاری گرفته شده باشد.
۸- تعداد چند قطعه عکس واضح و مشخص از امکانات و محل مورد تقاضا از زوایای مختلف
۹- نقشه شهرموردنظر و مشخص نمودن موقعیت مکان مورد تقاضا روی آن
۱۰-گردش مالی حساب بانکی متقاضی در شش ماهه اخیر
– مدارک مورد نیازبرای اشخاص حقوقی
۱- تکمیل فرم درخواست نمایندگی یا درخواست کتبی
۲-کپی اساسنامه ، روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغییرات جهت اشخاص حقوقی
۳-کپی سند مالکیت ملک مورد تقاضا 
۴- کپی شناسنامه مدیرعامل از تمام صفحات
۵-دو قطعه عکس ۴*۳ یکسان ازمدیر عامل که در سال جاری گرفته شده باشد.
۶- تعداد چند قطعه عکس واضح و مشخص از امکانات و محل مورد تقاضا از زوایای مختلف 
۷- نقشه شهرموردنظر و مشخص نمودن موقعیت مکان مورد تقاضا روی آن
۸-گردش مالی حساب بانکی متقاضی در شش ماهه اخیر
توضیحات:
۱-امتیاز نمایندگی فقط به یک نفر شخص حقیقی یا حقوقی اعطاء خواهد شد.
۲- ارائه سند مالکیت جهت قرارگرفتن در رهنشرکت سیبا موتور بعنوان وثیقه به ارزش پنجمیلیارد ریال پس از موافقت و تائید کمیته اعطای نمایندگی و پیش از عقد قرارداد الزامی است.
۳-موارد خاص تقاضا درصورت عدم احراز یک یا چند مورد ازشروط فوق الذکر تنها با صلاحدید و تصمیمات کمیته اعطای نمایندگی قابل بررسی خواهد بود.
۴- درصورت تأیید اولیه درخواست و مدارک ارسالی، از محل و امکانات معرفی شده بازدید بعمل خواهد آمد.
۵-تشکیل پرونده و بازدید کارشناسان از محل و امکانات متقاضی به معنای اعطای امتیاز نبوده و شرکت در پذیرش یا رد تقاضا مختار خواهد بود. 
۶-درصورت تأیید درخواست و اعطای نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش محصولات شرکت سیبا موتور، شخص متقاضی موظف است مکان مورد نظر را طبق ضوابط شرکت استانداردسازی نماید.
۷-ارائه اصل مدارک مورد نیاز به شرکت جهت تنظیم قرارداد الزامی است که پس از رؤیت وتطبیق با کپی عودت داده می‌شود.
۸- متقاضیان می‌بایست درخواست کتبی خود و یا تکمیل شده فرم درخواست نمایندگی موجود در اداره امور نمایندگان را همراه با مدارک ذکر شده بصورت حضوری یا از طریق پست سفارشی به آدرس‌ شرکت ارسال دارند.

دانلود فرم درخواست اعطای نمایندگی