اخبار و مقالات | شركت سيباموتور

اخبار و مقالات

نمایشگاه مشهد مرداد 94

نمایشگاه مشهد مرداد 94

نمایشگاه بین المللی خودرو مشهد در تاریخ 26 مرداد ماه سال 94 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی این استان آغاز گردید. که گروه بهمن با شرکت های سیبا موتور، بهمن دیزل، بهمن موتور ، ایران دوچرخ و...

نمایشگاه مشهد مرداد 94