اخبار و مقالات | شركت سيباموتور

اخبار و مقالات

گزارش چهاردمین نمایشگاه بین المللی خودرو و قطعات خودرو – شیراز – خرداد 94

گزارش چهاردمین نمایشگاه بین المللی خودرو و قطعات خودرو – شیراز – خرداد 94

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی خودرو و قطعات خودرو در تاریخ 19 لغایت 22 خرداد ماه از ساعت 17 الی 22 در محل نمایشگاه های دائمی استان فارس واقع در شهرک گلستان برگزار گردید. گروه بهمن با شرکت های...

گزارش چهاردمین نمایشگاه بین المللی خودرو و قطعات خودرو – شیراز – خرداد 94
نمایشگاه مشهد مرداد 94

نمایشگاه مشهد مرداد 94

نمایشگاه بین المللی خودرو مشهد در تاریخ 26 مرداد ماه سال 94 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی این استان آغاز گردید. که گروه بهمن با شرکت های سیبا موتور، بهمن دیزل، بهمن موتور ، ایران دوچرخ و...

نمایشگاه مشهد مرداد 94