شركت سيباموتور

خدمات پس از فروش محصولاتخودروی تجاری FAW
نمایندگی شماره 3533

  • نام و نام خانوادگی: علی قربان محمدی آرا
  • شهر: اراک
  • تلفن فروش: 33544105-086 تلفن خدمات پس از فروش: 33544166-086
  • نمابر فروش: 33544167-086 نمابر خدمات پس از فروش: 33544167-086
  • ساعت كار: ساعت پذیرش 7:30 الی 13 و 14:30 الی 18
  • آدرس: اراک، کیلومتر 10 جاده تهران، مالک آباد
  • نقشه مکان یاب