شركت سيباموتور

خدمات پس از فروش محصولاتخودروی تجاری FAW
نمایندگی شماره 3631

  • نام و نام خانوادگی: علی مرزعاوی
  • شهر: اهواز
  • تلفن فروش: 35565004-35567600-061 تلفن خدمات پس از فروش: 35567601-061
  • نمابر فروش: 35565004-061 نمابر خدمات پس از فروش: 35565004-061
  • ساعت كار: ساعت پذيرش 6:30 الي 13:30
  • آدرس: اهواز، اتوبان کوت عبدالله، اسلام آباد
  • نقشه مکان یاب