شركت سيباموتور

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی تجاری FAW
نمایندگی شماره 3413

  • نام و نام خانوادگی: حسین عباسی
  • شهر: شهرضا
  • تلفن فروش: 53287066-031 تلفن خدمات پس از فروش: 53287065-031
  • نمابر فروش: 53287065-031 نمابر خدمات پس از فروش: 53287065-031
  • ساعت كار: ساعت پذیرش 7:30 الی 13 و 14:30 الی 18
  • آدرس: شهرضا، شهرک صنعتی امیرکبیر، خیابان اول، ساختمان اول
  • نقشه مکان یاب