استراتژی و ماموریت | شركت سيباموتور
استراتژی و ماموریت

استراتژی و ماموریت

ماموریت ما تولید خودروهای تجاری سنگین و نیمه سنگین و ارایه خدمات ارزشمند مرتبط  برای مشتریان ، اهتمام به اشتغالزایی و  ارتقای صنعت کشور ، ایجاد سود و منافع پایدار  برای کلیه سهامداران ، شرکای تجاری و تامین کنند گان و همچنین آینده حرفه ای قابل اطمینان برای کارکنان می باشد .

اهداف کلان شرکت سیبا موتور

استراتژی های منابع انسانی شرکت