شركت سيباموتور

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتخودروی تجاری FAW
نمایندگی شماره 3411

  • نام و نام خانوادگی: سیدمحمدرضا نبوی
  • شهر: سیرجان
  • تلفن فروش: 42256233-34 تلفن خدمات پس از فروش: 42256233-34
  • نمابر فروش: 42257548-34 نمابر خدمات پس از فروش: 42257548-34
  • ساعت كار: ساعت پذیرش 7:30 الی 13 و 14:30 الی 18
  • آدرس: سیرجان، بلوار شاهد (کمربندی) روبروی بلوار صادقی
  • نقشه مکان یاب