شركت سيباموتور

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتخودروی تجاری FAW
نمایندگی شماره 3451

  • نام و نام خانوادگی: علی رضا قلی زاده
  • شهر: بندرعباس
  • تلفن فروش: 32584386-076 تلفن خدمات پس از فروش: 32584386-8-076
  • نمابر فروش: 32584388-076 نمابر خدمات پس از فروش: 89779004-076
  • ساعت كار: ساعت پذیرش 7:30 الی 13 و 14:30 الی 18
  • آدرس: بندر عباس، اتوبان شهید رجایی جنب پمپ بنزین و خدمات دفاهی شهدا الحسین
  • نقشه مکان یاب